Το να δουλεύεις με εικόνες είναι δημιουργικό και διασκεδαστικό και αυτές οι δραστηριότητες λειτουργούν καλά ως ασκήσεις για «το σπάσιμο του πάγου» αλλά αξίζει να γίνουν και από μόνες τους. Εστιάζουν σε ζητήματα όπως τα στερεότυπα, το πώς κάθε πρόσωπο αντιλαμβάνεται τον κόσμο με έναν μοναδικό τρόπο, το πώς οι εικόνες χρησιμοποιούνται για να πληροφορήσουν αλλά και για να παραπληροφορήσουν. Η δραστηριότητα επιδιώκει να δώσει στοιχεία για τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την καθημερινή ζωή, να αναπτύξει δεξιότητες οπτικής μάθησης, δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας και να προωθήσει την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε