Ομαδικό παιχνίδι στο οποίο τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να ζωγραφίσουν μια λέξη σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, η ισότητα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Στόχος της δραστηριότητας είναι να παράσχει στους μαθητές και τις μαθήτριες γνώσεις σχετικά με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να συμβάλει στην ανάπτυξη της ομαδικότητας, της δημιουργικής σκέψης και της αντίληψης για τη λειτουργία της εικόνας, καθώς και να προωθήσει την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε