Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν τα σημάδια της έμφυλης βίας στις συντροφικές σχέσεις, συζητούν για το πώς μπορεί να διαφέρουν οι εμπειρίες έμφυλης βίας αγοριών και κοριτσιών και εντοπίζουν τα εμπόδια που δυσκολεύουν τους ανθρώπους να αντιταχθούν στην έμφυλη βία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε