Εργαστήρι που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της παιδικής εργασίας στη χώρα μας μέσα από τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων και μαρτυρίες παιδιών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να διακρίνουν τα αίτια και τις συνθήκες της παιδικής εργασίας κατά το παρελθόν και στη σημερινή εποχή και να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα που στερούνται τα παιδιά τα οποία εργάζονται. Παράλληλα, ωθούνται ώστε να συσχετίσουν το φαινόμενο της παιδικής εργασίας με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε εποχής και να αμφισβητήσουν την άποψη ότι η παιδική εργασία αφορά μόνο παιδιά του λεγόμενου τρίτου κόσμου ή μειονοτικές κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι μετανάστριες και οι Ρομά. Η δραστηριότητες ολοκληρώνονται με ένα κείμενο στο οποίο τα παιδιά θα έχουν συνθέσει τα συμπεράσματά τους αφού έχουν συνεργαστεί σε ομάδες και έχουν ανταλλάξει απόψεις και επιχειρήματα.

 

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού, υποστηρικτικό υλικό, βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας Γ1» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας Γ2» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας Γ3» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας Γ4» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας Γ5» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Φύλλο εργασίας Γ6» του εργαστηρίου εδώ

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Αόρατα παιδιά: Η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο» (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε