Σε αυτό το παιχνίδι φαντασίας, η τάξη προετοιμάζεται να συμμετάσχει σε μια παγκόσμια κατασκήνωση. Για τον σκοπό αυτόν, ο/η εκπαιδευτικός διανέμει μια λίστα που περιλαμβάνει μια μικρή περιγραφή των δυνάμει συγκατοίκων των παιδιών (π.χ. «ένα παιδί με σπασμένο πόδι και πατερίτσες», «ένα χοντρό παιδί από την Αμερική», «ένα προσφυγόπουλο από την Αφρική» κ.λπ.). Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιλέγουν, καταρχήν ατομικά και στη συνέχεια σε ομάδες, τους/τις συγκατοίκους τους από τη συγκεκριμένη λίστα. Κατόπιν καλούνται να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα χωριστούν και τα άλλα παιδιά που αναφέρονται στη λίστα και θα τοποθετηθούν στις υπόλοιπες σκηνές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από τη διαδικασία επιλογής και διαπραγμάτευσης με βάση τα ελάχιστα στοιχεία που έχουν, καλούνται να εξετάσουν τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να προβληματιστούν για την προέλευσή τους αλλά και για τις επιπτώσεις τους. Στόχος της δραστηριότητας είναι η προώθηση της ισότητας και της κριτικής στάσης απέναντι στις διακρίσεις μέσα από τον εντοπισμό και την αναγνώριση των υφιστάμενων προκαταλήψεων που φέρουμε όλες και όλοι μας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε