Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές κακοποίησης που χρησιμοποιεί ο θύτης για να αποκτήσει έλεγχο και ισχύ πάνω στο θύμα, τις τακτικές βίας στη σχέση και τις συμπεριφορές που συνιστούν ισοτιμία και ισότητα σε μια σχέση.

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες

  • Να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές συμπεριφορών κακοποίησης που χρησιμοποιεί ο δράστης για να επιβληθεί στο θύμα
  • Να κατανοήσουν ότι έστω και μία πράξη μπορεί να συνιστά κακοποίηση
  • Να αναγνωρίζουν τις τακτικές της βίας στη σχέση
  • Να αναγνωρίζουν ποιες συμπεριφορές συνιστούν ισοτιμία και ισότητα στη σχέση

Τη δραστηριότητα μπορείτε να βρείτε εδώ και το συνοδευτικά φύλλα εργασίας εδώ και εδώ.

Καθώς η δραστηριότητα είναι κυρίως ενημερωτική μπορείτε να τη συνοδεύσετε με πολλά ξεχωριστά φυλλάδια:

  1. Είναι η σχέση μου υγιής και ισότιμη ή όχι;
  2. Τεστ για τη βία στη σχέση
  3. Τα δικαιώματα μου στις σχέσεις μου
  4. Υγιείς σχέσεις

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α., Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011 

Σχολιάστε