Η δραστηριότητα αυτή αφορά μικρές ομάδες εργασίας και απαιτεί φαντασία και σχέδιο για να διερευνηθούν θέματα ισότητας των φύλων και διακρίσεων κατά των γυναικών. Σχετιζόμενα δικαιώματα: ελευθερία από διακρίσεις που αφορούν τη σεξουαλική ταυτότητα και το φύλο, δικαίωμα γάμου με την πλήρη και ελεύθερη συγκατάθεση και των δύο συζύγων, δικαίωμα στην ιδιαίτερη προστασία των γυναικών πριν και μετά τη γέννα. Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουμε τους στόχους της ισότητας και της αρμονίας των φύλων και να αναπτύξουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας για τον σχεδιασμό του μέλλοντος.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε