Παιδαγωγικό εργαστήριο για τους νόμους και την αναγκαιότητά τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αποτυπώσουν σχηματικά σημαντικούς σταθμούς της προσωπικής τους ζωής και να τους συσχετίσουν με την ύπαρξη και την εφαρμογή συγκεκριμένων νόμων. Για παράδειγμα, το ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι 14 ετών και αντί να βρίσκονται σε χώρο εργασίας σπουδάζουν στο σχολείο οφείλεται στον νόμο για την υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και στον νόμο για την απαγόρευση της παιδικής εργασίας σε νέους κάτω των 15 ετών. Παράλληλα, τα παιδιά με την εμπλοκή τους σε αυτό το εργαστήρι μπορούν να οραματιστούν το μέλλον τους μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία που έχει κανόνες και νόμους.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με σύντομα κείμενα προσανατολισμού και διευκρίνισης όρων, βιβλιογραφία και χρήσιμες διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Κανόνες και νόμοι στην καθημερινή ζωή» (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  2 διδακτικές ώρες
 • Διδακτική Μέθοδος
  Βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, νέες τεχνολογίες, συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Νεοελληνική Γλώσσα
 • Tags

Σχολιάστε