Οι μαθήτριες και οι μαθητές συμπληρώνουν ένα σχεδιάγραμμα για να δείξουν τους τρόπους με τους οποίους προτιμούν να μοιράζονται διαδικτυακά συγκεκριμένες πληροφορίες και συζητούν μεθόδους που βοηθούν ώστε οι χρήστες και οι χρήστριες του διαδικτύου να είναι προσεκτικοί όταν μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες. Στόχοι: να αναλογιστούμε διάφορα είδη διαδικτυακών «σχέσεων», να καταλήξουμε σε προσωπικά «ορόσημα» για το μοίρασμα πληροφοριών και την επικοινωνία στο διαδίκτυο, να ενημερώσουμε ως προς τις διαδικτυακές απειλές προς την ιδιωτική ζωή και να ενημερωθούμε σχετικά με τις προφυλάξεις που μπορούμε να λαμβάνουμε για να προστατεύουμε την προσωπική μας ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματά μας στο διαδίκτυο.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε