Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να εντοπίζουν και να αποδομούν συνηθισμένους μύθους για την έμφυλη βία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε