Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναπαριστούν μια «μίνι» δίκη εξετάζοντας μια αληθινή υπόθεση που εκδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προτεινόμενο μέγεθος ομάδας 9-15 άτομα. Στόχοι είναι να εξετάσουμε πώς το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης θα πρέπει να  εξισορροπείται με την ανάγκη της προστασίας των θυμάτων ρατσιστικής συμπεριφοράς ή ρητορικής μίσους, να διερευνήσουμε την προστασία που παρέχει (και τα όρια που πρέπει να έχει) το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και να κατανοήσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε