Τα παιδιά ανταγωνίζονται για την κατοχή ενός πορτοκαλιού και προσπαθούν να καταλήξουν με τρόπο ειρηνικό σε μια κοινά αποδεκτή απόφαση. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σχεδιάσουν και να προτείνουν στρατηγικές για την επίλυση διαφωνιών ή αντιπαραθέσεων, να αξιολογήσουν αυτές τις προτάσεις αλλά και να συζητήσουν για τον σπουδαίο ρόλο της επικοινωνίας σε περιπτώσεις διαμαχών.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε