Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα ασχολείται με τις απόψεις των μαθητών και των μαθητριών για την Ινδία και τις ΗΠΑ βάσει κάποιων γεγονότων που προκαλούν έκπληξη και έρχονται σε αντίθεση με τη συνήθη εικόνα αυτών των δύο χωρών.

Αποτελεί ένα καλό έναυσμα για προβληματισμό και συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που σχηματίζουμε εικόνες και αναπτύσσουμε στερεοτυπικές ιδέες για ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012


Σχολιάστε