Τα παιδιά δίνουν παραδείγματα λεκτικής βίας και αναλύουν τα κίνητρα και τις συνέπειές της. Η δραστηριότητα έχει στόχο να προβληματίσει σχετικά με τις αιτίες και την επίδραση της λεκτικής βίας και να συμβάλει ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν πως ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να ανταποκρίνονται διαφορετικά σε διαφορετικούς όρους. Επίσης, είναι σημαντικό τα παιδιά να αντιληφθούν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και να εξασκήσουν τις ικανότητές τους ώστε να αντιμετωπίζουν και να απαντούν λεκτικά σχόλια που πληγώνουν.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε