Βιωματική δραστηριότητα που καλεί τα άτομα της ομάδας να διαπιστώσουν κάποιες μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. Η δραστηριότητα υποστηρίζει ότι ειρήνη χωρίς αποδοχή της διαφορετικότητας δεν μπορεί να υπάρξει και προτρέπει τους μαθητές και τις μαθήτριες να βιώσουν τα κοινά στοιχεία αλλά και τις διαφορές που υπάρχουν στην ομάδα. Στόχος είναι η αναγνώριση της διαφορετικότητας, η καλλιέργεια της αποδοχής, της ενσυναίσθησης και της αντίληψης για τη χρησιμότητα των διαφορών. Μπορεί να ενταχθεί και σε μάθημα καλλιτεχνικών αν προστεθεί κάποια εικαστική αναπαράσταση του βιώματος (π.χ. κολάζ).

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: H.R. Edu Services, Human Rights and Education Network, Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων και ενηλίκων, Λεμεσός 2007 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε