Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιχειρούν να κατανοήσουν τις διαφορές ανάμεσα στην έννοια του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  20 λεπτά
 • Διδακτική Μέθοδος
  Συζήτηση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Βιολογία, Κοινωνιολογία
 • Tags

Σχολιάστε