Σε αυτή τη δραστηριότητα μοιράζουμε, σε ζεύγη του ίδιου φύλου, κάποιες προτάσεις υποθετικών καταστάσεων και επιτρέπουμε στους μαθητές και τις μαθήτριες να τα συζητήσουν αν η συμπεριφορά που περιγράφεται είναι για αυτούς αποδεκτή ή όχι και γιατί. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην τάξη και συζητάμε τα γενικά αποτελέσματα.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα έμφυλα στερεότυπα και τις παραβιάσεις των προσωπικών ορίων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε