Σε αυτό το παιχνίδι μοιράζουμε κάρτες ρόλων στα παιδιά. Εκείνα φαντάζονται πως είναι κάποιος άλλος ή κάποια άλλη, σύμφωνα με τις οδηγίες του σεναρίου, και αναλογίζονται την απομόνωση και την ανισότητα ως αποτελέσματα των διακρίσεων, καθώς κάποιοι ευνοημένοι ρόλοι μπορούν να προχωρήσουν πολύ πιο μπροστά ενώ πολλοί άλλοι μένουν πίσω. Στο παιχνίδι αυτό προωθείται η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα διαφορετικότητας και σε θέματα κοινωνικών ανισοτήτων. Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενδυναμώνονται ώστε να κατανοούν τις πιθανές συνέπειες τις οποίες αντιμετωπίζει ένα άτομο που ανήκει σε μια μειονότητα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε