Οι μαθητές καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε μία σειρά υποτιθέμενων νέων κανόνων για τη λειτουργία του σχολείου τους. Ερωτώνται αν θεωρούν τους νέους κανόνες δίκαιους ή άδικους και πώς πρέπει να δράσουν εάν δεν θέλουν να εφαρμοστούν κάποιοι από αυτούς. Έπειτα, σε ομάδες, προτείνουν κανόνες χρήσιμους και δίκαιους απέναντι σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, καθηγητές, γονείς, προσωπικό, διεύθυνση).

Στόχοι:

  • Να προβληματιστούμε για τους όρους «δίκαιο» και «άδικο».
  • Να συζητήσουμε τον ρόλο των μαθητών στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.
  • Να συζητήσουμε τρόπους για να κάνουμε τη σχολική κοινότητα δικαιότερη.

Αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Μαρία Νομικού, Φαίη Ορφανίδου, Νάσια Χολέβα (επιλογή ύλης, μετάφραση και προσαρμογή), Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Νοέμβριος 2014

 

Σχολιάστε