Παιδαγωγικό εργαστήριο για τη λειτουργία και τους όρους διαμόρφωσης των κανόνων. Με τη βοήθεια καθοδηγητικών ερωτήσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν κανόνες που ισχύουν σε σχολεία, καθώς και κριτήρια καλών κανόνων, προκειμένου στη συνέχεια να διατυπώσουν τους δικούς τους κανόνες αλλά και να αξιολογήσουν τους κανόνες που θα συντάξουν οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές τους. Η δραστηριότητα καλεί τα παιδιά να γίνουν κριτικοί αναστοχαστές του έργου τους και του έργου των συμμαθητών και των συμμαθητριών τους, να διαμορφώσουν δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων, κριτικού και επιχειρηματολογικού λόγου και να εξοικειωθούν με βιωματικό τρόπο σε πρακτικές δημοκρατικής λειτουργίας της μικρής τους κοινότητας.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με σύντομα κείμενα προσανατολισμού και διευκρίνισης όρων, βιβλιογραφία και χρήσιμες διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Κανόνες και νόμοι στην καθημερινή ζωή» (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  2 διδακτικές ώρες
 • Διδακτική Μέθοδος
  Βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, συζήτηση, επιχειρηματολογικός λόγος, σύνθεση δεδομένων
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Οικιακή Οικονομία, Νεοελληνική Γλώσσα
 • Tags

Σχολιάστε