Κείμενο για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζει τι είναι μια καλλιτεχνική δραστηριότητα με θέμα την έμφυλη βία, παρουσιάζει τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλές για την υλοποίηση και τον συντονισμό της.

Κατεβάστε το κείμενο εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε