Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες και οι παίκτριες ψηφίζουν σε τι είδους πόλη θα ήθελαν να ζουν και ποιες κοινωνικές αξίες θα ήθελαν να απολαμβάνουν. Μεταξύ των ζητημάτων που θίγονται περιλαμβάνονται η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο προβληματισμός σε σχέση με τη χρησιμότητα και το νόημα της φορολογίας, η αναζήτηση της αξίας της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε