Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν το δικαίωμά τους να ζουν χωρίς φόβο και διακρίσεις βάσει του φύλου τους αλλά και την υποχρέωσή τους να αναγνωρίζουν και στους άλλους ανθρώπους το ίδιο δικαίωμα. Παράλληλα, αποκτούν αυτοπεποίθηση ώστε να μπορούν να εκφράσουν τη μοναδική τους ατομικότητα και προσωπικότητα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Πάνα /  Σ. Λέστα, Youth4Youth. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για ενδυνάμωση των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε