Με κύριο στόχο την άρτια συναισθηματική αγωγή των νέων και την καλλιέργεια της συναισθηματικής τους νοημοσύνης, σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και συζητούν για όσα νομίζουν ότι αποτελούν ενδείξεις αγάπης στις σχέσεις. Η συζήτηση μετά γίνεται με όλη την τάξη, όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει τα συμπεράσματά της για το τι είναι αγάπη και πώς την εκφράζουμε.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τις διάφορες συμπεριφορές που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς τον/τη σύντροφό μας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε