Στη δραστηριότητα θίγεται το ζήτημα της άνισης κατανομής του πλούτου, των ανισοτήτων ως προς την εξουσία και των συνεπειών τους, καθώς επίσης προσεγγίζεται η αδικία της φτώχειας. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην ισότητα, στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην υγεία, στην τροφή και στη στέγη. Η δραστηριότητα επιδιώκει να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη για τις αιτίες και τις συνέπειες της φτώχειας.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε