Οι μαθητές και οι μαθήτριες σχεδιάζουν δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πραγματοποιούν μια εικονική ψηφοφορία σύμφωνα με ένα από τα σχέδια ψηφοφορίας που προτείνονται. Στόχος είναι να κατανοήσουν την έννοια των δημοκρατικών εκλογών, να εξασκηθούν στη διενέργεια δίκαιων εκλογών, να μάθουν τον μηχανισμό δημοκρατικής ψηφοφορίας και να  αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής του πολίτη. Η δραστηριότητα παρέχει κάρτες σεναρίων και ρόλων και στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να οργανώσουν μια δίκαιη και δημοκρατική εκλογή ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σεναρίου.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  1-2 διδακτικές ώρες (x 2 φορές)
 • Διδακτική Μέθοδος
  Συζήτηση, προγραμματισμός, προσομοίωση
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Αγωγή του Πολίτη, Θεατρική Αγωγή, Ευέλικτη ζώνη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμν.), Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
 • Tags

Σχολιάστε