Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν τον δικό τους κριτικό τρόπο σκέψης απέναντι στα πολιτισμικά κληροδοτημένα στερεότυπα όπως αυτά παρουσιάζονται στη μουσική.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Α. Τσιριγώτη, Κ. Πετρουλάκη, Α. Ντιναπόγιας, Ελληνική έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος III: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, Αθήνα 2011 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε