Με οδηγό έναν ζωγραφισμένο χάρτη του σώματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εργαστούν ατομικά και να σκεφτούν με ποια μέρη του σώματος αισθάνονται πιο άνετα και ποια συναισθήματα προκύπτουν σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τα όρια που θέτουν οι ίδιοι για το σώμα τους.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να γνωρίζουν το σώμα τους καθώς και ότι πρέπει να εμπιστεύονται τα συναισθήματά τους. Ευκαιρία να ανοίξει και ένας διάλογος για τη σχέση των φύλων.

Οι οδηγίες για τη δραστηριότητα εδώ και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας μπορείτε να το κατεβάστε εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σχολιάστε