Τραγούδι από το ελληνικό χιπ χοπ συγκρότημα Social Waste για τις κοινωνικές ανισότητες. Το τραγούδι μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενσωματωθεί στη διδασκαλία των κοινωνικών ανισοτήτων, της παγκόσμιας οικονομίας ή ακόμα και της γεωγραφίας, καθώς προσφέρει με άμεσο και βιωματικό τρόπο δύο αντίθετες οπτικές του σύγχρονου κόσμου. Μια ιδέα θα ήταν να χωρίσετε τους μαθητές και τις μαθήτριες σε δυάδες και να τους δώσετε να διαβάσουν το αποσπάσμα με τους στίχους που αναφέρονται στις «δύο μάσκες του κόσμου»: το ένα παιδί να διαβάσει το πρώτο κουπλέ, που αναφέρεται στο πώς είναι να έχεις γεννηθεί στη Δύση ή τον Βορρά, και το άλλο να διαβάσει το δεύτερο κουπλέ, που αναφέρεται στο πώς είναι να έχεις γεννηθεί στην Ανατολή ή τον Νότο. Στη συνέχεια, μπορείτε να συζητήσετε μαζί τους σχετικά με το πώς αισθάνθηκαν, από πού πιστεύουν ότι πηγάζει αυτή η αδικία ή ακόμα και να τους ζητήσετε να εντοπίσουν στον παγκόσμιο χάρτη τα μέρη που αναφέρονται στο τραγούδι.

Κατεβάστε τους στίχους του τραγουδιού εδώ.

Πηγή: Social Waste.

Σχολιάστε