Η δραστηριότητα «εύθραυστοι ταξιδιώτες» επικεντρώνεται στις σχέσεις που συνδέονται με την παραγωγή των λουλουδιών που εισάγονται στην Ευρώπη κυρίως από την Αφρική ή τη Λατινική Αμερική. Οι μαθητές σκέφτονται τι μπορεί να σημαίνουν τα λουλούδια για εκείνους, τι μπορεί να σημαίνουν τα λουλούδια για τους υπόλοιπους ανθρώπους, ποιος είναι ο αντίκτυπος των λουλουδιών ως εμπορεύματος τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για το περιβάλλον, ενώ, στο τέλος, αναζητούν εναλλακτικές προτάσεις για τους καταναλωτές.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Συλλογικό, Στο μακροσκόπιο: Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων, Εκπαίδευση για τον Κόσμο, Faire Trade Hellas, 2012

Σχολιάστε