Μέσα από τη χρήση καρτών επιδιώκεται η ιεράρχηση ορισμένων αγαθών και η κατάταξή τους είτε στην κατηγορία των αναγκών είτε στην κατηγορία των επιθυμιών. Ενισχύονται έτσι οι ικανότητες των μαθητών και των μαθητριών να ιεραρχούν, να συζητούν, να συνεργάζονται, να διεκδικούν αλλά και να υποχωρούν ενώ παράλληλα προωθείται η αυτογνωσία τους. Σε αυτό το πλαίσιο δύναται να γίνει και μια πρώτη σύνδεση των ανθρώπινων αναγκών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Δραστηριότητες στηριγμένες σε εκπαιδευτικές προτάσεις της Unicef [Susan Faountain, Δικαίωμά μου. Ένας πρακτικός οδηγός για να μάθουμε για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού] (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε