Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να εντοπίσουν και να ταιριάξουν σε ζευγάρια τις κάρτες που τους μοιράζονται. Στόχος είναι να συζητήσουν για τις ανισότητες στην εκπαίδευση παγκοσμίως και για το πώς νομίζουν ότι μπορεί να επιτευχθεί η «εκπαίδευση για όλους». Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το δικαίωμα στην ισότητα ανεξάρτητα από το φύλο και την κοινωνική θέση. Η δραστηριότητα επιδιώκει να ανθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναλάβουν δράση με σκοπό να ενισχύσουν τον σχεδιασμό «εκπαίδευση για όλους».

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε