Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στο να φέρει στο προσκήνιο τον ρόλο των συμμαθητών και των συμμαθητριών, που συνήθως μένουν παρατηρητές σε περιστατικά εκφοβισμού, και σε δεύτερο χρόνο να συμβάλει στο να εμπεδωθεί και να καλλιεργηθεί με βιωματικό τρόπο ο ουσιαστικός ρόλος που μπορεί να έχει η ομάδα των παιδιών στην πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας είναι απαραίτητη και η προβολή του βίντεο «Anti-Βullying PSA The Price of Silence», που αναδεικνύει τον ρόλο των παρατηρητών στα περιστατικά εκφοβισμού.

 

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Γ. Τσιάντης (επιμ.), Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών. Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΨΥΠΕ – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ). 

 

Σχετικά

Σχολιάστε