Δύο δραστηριότητες σχετικές με τις συγκρούσεις. Στην πρώτη, το «Στυλ Συγκρούσεων», δίνονται στους μαθητές μέσα από σκίτσα διαφορετικές περιπτώσεις διαχείρισης συγκρούσεων, τις οποίες καλούνται να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν. Συγκεκριμένα, καλούνται να συζητήσουν για όσα χάνουν και όσα κερδίζουν σε κάθε περίπτωση διαχείρισης. Στην δεύτερη, ο «Εκφοβισμός», γίνεται δραματοποίηση σεναρίων σχετικών με τον σχολικό εκφοβισμό και ακολουθεί συζήτηση.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Το εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων, H.R. Edu Services, Λεμεσός, Ιούνιος 2007

Σχολιάστε