Αρχίζοντας με καταιγισμό ιδεών, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σκεφτούν διάφορα στοιχεία που καθιστούν μία ρομαντική σχέση επιτυχημένη. Στη συνέχεια, με την αναπαράσταση της σχέσης σε καράβι, οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν αυτά που προωθούν ή αυτά που καταστρέφουν μία σχέση, δίνοντας συμβολική διάσταση στην απεικόνιση του καραβιού.

Δραστηριότητα που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες που κάνουν μια σχέση επιτυχημένη, καθώς και εκείνους που συνεισφέρουν στην αποτυχία της.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α.,  Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV. Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας, Αθήνα 2011

Ολόκληρο το εγχειρίδιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Σχολιάστε