Παιδαγωγικό εργαστήριο για τους πολιτειακούς θεσμούς της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες μεταφέρονται στην κλασική Αθήνα, βιώνουν τους ρόλους του πολίτη ως βουλευτή, ως δοκιμαζόμενου άρχοντα, ως μάρτυρα· καλούνται να κατανοήσουν και να κρίνουν τη νομοθεσία που ίσχυε και τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη και την ανάληψη δημόσιων αξιωμάτων στην αρχαία Αθήνα ώστε να αναπτύξουν πολιτική και δημοκρατική συνείδηση.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με κείμενα προσανατολισμού και χρήσιμες διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα ΣΤ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ζ» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Αθηναϊκή δημοκρατία: Πολιτειακοί θεσμοί» (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε