Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να καλύψουν μέσα από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ τις συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην κοινότητά τους και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της αποστολής τους. Η δραστηριότητα επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα δικαιώματα δύνανται να παραβιαστούν αλλά και να τους κινητοποιήσει για να τα υπερασπιστούν μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας των παιδιών καλό είναι να κοινοποιηθούν και σε άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας –διευθυντής, τυχόν συντονιστές, γονείς κ.λπ.– ώστε οι προτάσεις των μαθητών και των μαθητριών να ληφθούν υπόψη και στις συνολικότερες αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε