Τα παιδιά φαντάζονται τη φροντίδα που χρειάζεται ένα κατοικίδιο κουνέλι και επεκτείνουν αυτές τις σκέψεις στις ανάγκες των παιδιών και στο δικαίωμά τους στην επιβίωση και την ανάπτυξη. Η δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει εισαγωγή στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μέσω της ανταλλαγής ιδεών και της συζήτησης, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανακαλύπτουν ότι ενστικτωδώς γνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ συνδέουν τις ανθρώπινες ανάγκες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τα παιδιά μικρής ηλικίας που δεν μπορούν να διαβάσουν, η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού να παρουσιαστεί αργότερα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Λευκωσία 2012 (προσβάσιμο εδώ). 

Σχολιάστε