Δύο δραστηριότητες που αφορούν τον σωστό χειρισμό των συγκρούσεων. Η πρώτη, με αφορμή ένα δραματοποιημένο περιστατικό που παίζουν δύο μαθητές (ενώ οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν ότι είναι προσυμφωνημένο –πρόκειται για την τεχνική του αόρατου θεάτρου–, καλεί τον συντονιστή να δώσει ένα παράδειγμα διαμεσολάβησης βήμα-βήμα στην ομάδα. Η δεύτερη παρέχει αναλυτικές οδηγίες ώστε τα παιδιά να εκπαιδευτούν στην ορθή διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Κατεβάστε τις δραστηριότητες εδώ.

Το εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων, H.R. Edu Services, Λεμεσός, Ιούνιος 2007

 

Σχολιάστε