Η δραστηριότητα διεξάγεται σε ένα φανταστικό φόρουμ του διαδικτύου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνουν έναν ρόλο – διαδικτυακό προφίλ και καλούνται να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένα στερεότυπα για συγκεκριμένες ομάδες. Η δραστηριότητα χρησιμεύει ώστε οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες να χαράξουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες για τις αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο. Στόχοι: να συζητήσουμε για την προκατάληψη και τη ρητορική μίσους ενάντια σε συγκεκριμένες ομάδες και να εξετάσουμε τις διαφορές ανάμεσα στην αλληλεπίδραση εντός και εκτός διαδικτύου.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε