Οδηγίες και τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συζήτησης μέσα σε ομάδες, απαραίτητων για την καλλιέργεια της ουσιαστικής ακρόασης, της κριτικής σκέψης και της δυνατότητας αντιπαράθεσης βάσει επιχειρημάτων.

Κατεβάστε το κείμενο εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Αθήνα 2010 (προσβάσιμη εδώ).
 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Νηπιαγωγείο - Β' δημοτικού | Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  Ανάλογη με τις ανάγκες της τάξης
 • Διδακτική Μέθοδος
  Δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων συζήτησης σε ομάδες
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Σε κάθε ομαδική δραστηριότητα
 • Tags

Σχολιάστε