Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες για την εξοικείωση των μικρότερων παιδιών με τις έννοιες των ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι βασισμένη στη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, το «Σύντομο Κουίζ» βοηθά να κατανοήσουμε τι γνωρίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ενδεχόμενες βασικές ελλείψεις. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στην τάξη, προκειμένου να εξεταστεί η εξέλιξη των γνώσεών τους.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Κατεβάστε το κείμενο

Σχολιάστε