Η δραστηριότητα «Μια σημαντική εργασία» αφορά την οικουμενικότητα των δικαιωμάτων. Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι, όπως οι σκέψεις µας, έτσι και τα δικαιώματά µας είναι δικά µας και δεν μπορεί κανείς να µας τα στερήσει.

Δίνετε στους μαθητές την υπόθεση ότι τους ζητούν από τα Ηνωμένα Έθνη να καταγράψουν σε μία λίστα τι χρειάζονται τα παιδιά σε όλο τον κόσμο για να είναι χαρούμενα και υγιή. Με καταιγισμού ιδεών, τα παιδιά αποσαφηνίζουν ότι αυτές οι συνθήκες βασίζονται σε κοινές ανάγκες. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που επίσης βρίσκεται στον οδηγό, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου να βοηθήσετε τα παιδιά να αντιληφθούν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στηρίζονται στις βασικές ανάγκες όλων των ανθρώπων.

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Σχολιάστε