Η δραστηριότητα «Ορισμός της Δικαιοσύνης» εισάγει τα παιδιά στην έννοια της δικαιοσύνης. Στόχος είναι να αντιληφθούν τη σημασία της δικαιοσύνης στις ίδιες τους τις ζωές και να κατανοήσουν καλύτερα την ανάγκη για δικαιοσύνη στον κόσμο.

Πρόκειται για καταιγισμό ιδεών που ακολουθείται από συζήτηση, σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα παιδιά το δίκαιο και το άδικο. Στόχος είναι να αποσαφηνίσουν τις παραπάνω έννοιες, να αυξήσουν το αίσθημα περί δικαίου και να αντιληφθούν πως τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στη δικαιοσύνη.

Υποστηρικτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στο Δίκτυο Εννοιών της Δημοκρατικής Παιδείας

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Σχολιάστε