Η δραστηριότητα «Καμουφλάζ» εισάγει τα παιδιά στην έννοια της δικαιοσύνης. Στόχος είναι να αντιληφθούν τη σημασία της δικαιοσύνης και να κατανοήσουν καλύτερα την ανάγκη για δικαιοσύνη στον κόσμο.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις έλλειψης δικαιοσύνης και να προσδιορίζουν τις περιπτώσεις αδικίας.

Υποστηρικτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στο Δίκτυο Εννοιών της Δημοκρατικής Παιδείας

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Σχολιάστε