Η δραστηριότητα «Γνώρισε το μήλο σου» αφορά την έννοια της δικαιοσύνης. Είναι ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας που θέτει ζητήματα κοινοκτημοσύνης στην τάξη, αλλά επίσης διδάσκει τα παιδιά ότι οι αντιλήψεις µας περί ομοιοτήτων και διαφορών είναι πολύ υποκειμενικές. Αυτή η κεντρική ιδέα συνδέεται στη συνέχεια, µέσω ερωτήσεων, µε απόψεις σχετικά µε την ύπαρξη στερεοτύπων στην κοινωνία.

Υποστηρικτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στο Δίκτυο Εννοιών της Δημοκρατικής Παιδείας

Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πατήστε εδώ.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: Διεθνής Αμνηστία, Ένα Εγχειρίδιο για να αρχίσετε την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Σχολιάστε