Εργαστήριο που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να  αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και να ανακαλύψουν τις δυσκολίες των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες ώστε να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση και να καλλιεργηθεί ο σεβασμός. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μέλη μέλη μιας ομάδας που χαρακτηρίζεται τόσο από ομοιότητες όσο και από διαφορές, να καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν σε διαφορετικές ομάδες, να ενθαρρυνθούν για την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού, να αποκτήσουν θετική αυτοαξιολόγηση, συνείδηση του ρόλου τους στην ομάδα και το αίσθημα της ασφάλειας.

Κατεβάστε τον οδηγό του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε τον φάκελο του/της εκπαιδευτικού με διευκρινίσεις όρων, συμπληρωματικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Α» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Β» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Γ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Δ» του εργαστηρίου εδώ.

Κατεβάστε το «Παράρτημα Ε» του εργαστηρίου εδώ.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πρόγραμμα «Δημοκρατία και εκπαίδευση», εκπαιδευτικό υλικό «Η διαφορετικότητα: Δικαίωμα και κατάκτηση» (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε