Πρόκειται για μια δραστηριότητα υψηλής ενέργειας (high-energy). Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες χρησιμοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν καινούργια παιχνίδια. Τα ζητήματα που θίγει περιλαμβάνουν τους κανόνες των παιχνιδιών, την αιτιολόγησή τους και τους τρόπους ελέγχου της τήρησής τους, την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κανόνων για τη ζωή και τις διακρίσεις στον χώρο του αθλητισμού. Σχετιζόμενα δικαιώματα: το δικαίωμα στην υγεία, η ισότητα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Στόχος της δραστηριότητας είναι να ενημερώσει σχετικά με τον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό από τις αθλητικές δραστηριότητες, να αναπτύξει την ομαδική εργασία, τις δεξιότητες συνεργασίας και τη δημιουργικότητα και να ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να σκεφτούν κριτικά πάνω στο ζήτημα.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Compass. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες, Θεσσαλονίκη 2010 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε