Στις τρεις αυτές δραστηριότητες προσεγγίζεται βιωματικά το ζήτημα της ταυτότητας, της αλλαγής και του περάσματος από την καταστροφή στη δημιουργία. Στην πρώτη (αστέρια), κάθε παιδί καλείται να ζωγραφίσει το προσωπικό του αστέρι περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά με τα οποία ακτινοβολεί στο περιβάλλον του και βρίσκει αστέρια με ομοιότητες για να δημιουργήσει ομάδα. Στην δεύτερη (η αλλαγή είναι εδώ), μία πέτρα περνά από χέρι σε χέρι, βαραίνοντας προς τη μία πλευρά του κύκλου και ελαφραίνοντας στην αντίθετη. Με την αντίστοιχη συζήτηση εισάγουμε την έννοια της αλλαγής, της προσωπικής επιλογής και ευθύνης. Στη τρίτη (από την καταστροφή στη δημιουργία), η καταστροφή των ατομικών έργων των μαθητών και των μαθητριών συνδέεται με τη δημιουργία ενός ατομικού ή συλλογικού νέου έργου. Με την κατάλληλη εισαγωγή, η δραστηριότητα στοχεύει στην κατανόηση του φαινομένου της καταστροφής και στη σύνδεσή του με μία νέα δημιουργία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Το εγχειρίδιο για την επίλυση συγκρούσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πηγή: Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές νέων κι ενηλίκων, H.R. Edu Services, Λεμεσός, Ιούνιος 2007

 

 • Θεματική Ενότητα
 • Τάξη
  Νηπιαγωγείο - Β' δημοτικού | Γ' - Ε' δημοτικού | ΣΤ' δημοτικού - Β' Γυμνασίου | Γ' γυμνασίου - Γ' Λυκείου
 • Τύπος Αρχείου
  Δραστηριότητα
 • Χρονική Διάρκεια
  Από 15-30 λεπτά κάθε δραστηριότητα (μαζί με τη συζήτηση)
 • Διδακτική Μέθοδος
  βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδι σε κύκλο, ζωγραφική
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Καλλιτεχνικά (εικαστικά, θεατρική αγωγή), Αγωγή του Πολίτη, Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
 • Tags

Σχολιάστε