Η δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιεί την τεχνική συζήτησης «fishbowl» (γυάλα) για να εξετάσει κοινές προκαταλήψεις για συγκεκριμένες ομάδες στην κοινωνία και προτρέπει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να κρίνουν επί της ουσίας διαδεδομένες πεποιθήσεις και να αναπτύξουν επιχειρήματα ενάντια στη ρητορική μίσους, με σκοπό να καλυφθούν κενά στην κατανόηση των σχετικών κοινωνικών ζητημάτων και να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση για ομάδες που συχνά παρεξηγούνται από την κοινωνία.

Κατεβάστε τη δραστηριότητα εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύνδεσμοι. Ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα 2015 (προσβάσιμη εδώ).

Σχολιάστε